O AK

Historia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbe.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują bezpośrednio z hierarchią kościelną w wypełnianiu misji Kościoła apostolskiego, realizując powołanie otrzymane na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania - ze wstępu do Statutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

Patronalne święto Akcji Katolickiej: Święto Chrystusa Króla Wszechświata.

Patroni Akcji Katolickiej w Polsce: Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński oraz Błogosławiony Stanisław Kostka Starowiejski.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie został powołany w dniu 9 października 1995 r. i skupiał 8 osób. Asystentem kościelnym został ks. kanonik Józef Siemczyk – ówczesny proboszcz parafii.

Jako cel swojej działalności POAK działający przy Parafii p.w. św. Maksymiliana przyjął pogłębianie formacji chrześcijańskiej członków oraz organizowanie bezpośredniej współpracy z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła, we wszystkich dziedzinach życia społecznego i publicznego. Terenem ww. działalności jest parafia.

  

Cele i działania Akcji Katolickiej.

1. Działalność w obszarze osobistego pogłębiania wiary i świadomości religijnej oraz inicjatyw na rzecz wzrostu życia religijnego w parafii.

Praca formacyjna  skupiała się corocznie wydawanych przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiejmateriałów formacyjnych. Spotkania formacyjne były poprzedzone Mszą Św. i wspólną modlitwą.

2. Aktywne uczestnictwo członków Akcji Katolickiej w życiu liturgicznym parafii sprowadza się do współudziału w organizacji i uczestnictwa w uroczystościach kościelnych, poprzez:

- obsługę liturgiczną w każdą niedzielę oraz podczas Mszy Św., w dniu Święta Chrystusa Króla Wszechświata – Patronalnego Święta Akcji Katolickiej w Polsce,

- prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu,

- udział w obrzędzie „obmycia nóg” w Wielki Czwartek,

- adorację przy Grobie Pańskim,

- współudział w przygotowaniach  i uczestnictwo w procesji rezurekcyjnej i Bożego Ciała.

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 

Jak co roku, członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczą w spotkaniu opłatkowym Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej połączonym z Koncertem Świąteczno-Noworocznym.

W maju członkowie uczestniczą w corocznej pielgrzymce Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej do Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej do Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.

Co roku w czerwcu członkowie biorą udział w corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Janą Górę

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczyli w koncercie okolicznościowym i wykładzie z okazji Święta Narodowego 11 Listopada, którego organizatorem co roku jest Akcja Katolicka Archidiecezji Lubelskiej.

Formację chrześcijańską dla członków Akcji Katolickiej i parafian rozszerzono poprzez zorganizowanie licznych pielgrzymek w kraju i na świecie, m.in. do Ziemi Świętej, Włoch, Grecji, Francji, Hiszpanii, Węgier, Litwy.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Wilna

Pielgrzymka Akcji Katolickiej do WilnaParafialny Oddział Akcji Katolickiej organizował „Wieczornicę Patriotyczną” z okazji Święta Niepodległości 11 listopada, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i innych świąt państwowych. Wykłady wygłaszali m.in. dr Przemysław Czarnek, prof. Mieczysław Ryba. Po wykładach odbywały się koncerty Chóru „Dwie Korony" oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Wykład prof. Mieczysława Ryby „Drogi niepodległości wczoraj i dziś"

 

Wykład prof. Mieczysława Ryby „Drogi niepodległości wczoraj i dziś"

Koncert Chóru „Dwie Korony” podczas uroczystości Święta Niepodległości 11 listopada.

Dodatkowym działaniem członków Akcji Katolickiej na rzecz społeczności parafialnej była organizacja festynu parafialnego „Parafiady”.

Festyn Parafialny „Parafiada” w dniu 22.06.2013

 

Festyn Parafialny „Parafiada” w dniu 22.06.2013

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował dla młodzieży konkurs wiedzy religijnej Papieżu Benedykcie XVI „Postać i jego pontyfikat” oraz Świętym Janie Pawle II w roku jego kanonizacji, a także o patronie parafii Św. Maksymilianie Kolbe.

Ważnym wydarzeniem dla parafian było zaproszenie Pani Poseł na Sejm RP, Małgorzaty Sadurskiej i wygłoszenie przez nią wykładu na temat: „Ateizacja Polski”.

Wykład Pani Poseł na Sejm RP Małgorzaty Sadurskiej na temat” Ateizacja Polski”

 

Nr 12

W ramach działań Akcji Katolickiej, Zarząd angażował się w pisanie i koordynowanie projektów na rzecz parafian w ramach programu „Dzielnice Kultury”, m.in.: projektów dotyczących „Parafiady”, „Warsztatów krawieckich dla dzieci”, „Warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży”

Warsztaty taneczne dla dzieci z naszej parafii.

 

Warsztaty taneczne dla dzieci z naszej parafii.

Warsztaty krawieckie dla dzieci z naszej parafii.

 

Warsztaty krawieckie dla dzieci z naszej parafii.

Ponadto członkowie Akcji Katolickiej brali udział w organizacji Rowerowego Rajdu Papieskim Szlakiem Lublina.

 Rowerowy Rajd Papieskim Szlakiem Lublina

Rowerowy Rajd Papieskim Szlakiem Lublina

Działaniem członków POAK na rzecz społeczności parafialnej była także organizacja w dniu 13.07.2014r. bezpłatnych konsultacji prawnych i obywatelskich w ramach projektu „Aktywne Miasto Lublin".

Bezpłatne konsultacje prawne i obywatelskie w ramach projektu           „ Aktywne Miasto Lublin”

 

Członkowie Zarządu POAK pisali artykuły do parafialnej gazety „Korona”.

Ponadto członkowie Akcji Katolickiej brali udział w cotygodniowym wydawaniu artykułów żywnościowych w ramach Banku Żywności dla najuboższych rodzin z parafii i spoza niej.