Duszpasterstwo Akademickie "Adoremus"

logo

"Młodzi poszukują piękna oraz modlitewnego spokoju, których współczesny świat nie może im zaoferować. (...) Pragniemy pięknej tradycji Kościoła nie dla nostalgii za utraconym pięknem, ale dlatego, że uznajemy zarówno jej nieodłączną wartość jak i potęgę w roli narzędzia katechizacji i ewangelizacji. Posiadamy nieopisane skarby, pozornie utracone na tak długi czas i głęboko pragniemy podzielić się nimi ze światem, a zwłaszcza z młodzieżą, która została utracona przez Kościół."

(z suplementu do dokumentu przed Synodem o młodzieży)

Chcesz doświadczyć piękna? Odciąć się od hałasu płynącego ze świata? Pomodlić się w spokoju? Uwielbiać Pana Boga śpiewem Kościoła - chorałem gregoriańskim? Poznawać naukę Kościoła?

Jeśli tak, to zapraszamy cię na spotkania Duszpasterstwa Akademickiego "Adormus" działającego przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe! Na spotkaniach poznajemy nauczanie Kościoła Katolickiego, Pismo Święte i Tradycję, a co najważniejsze modlimy się i wychwalamy Boga poprzez piękno liturgii. Spotykania odbywają się w 1. i 3. środę miesiąca. Zaczynamy o godz. 19.00 modlitwą w kościele (Msza Święta z chorałem gregoriańskim lub śpiewane polsko-łacińskie nieszpory z adoracją Najświętszego Sakramentu), a następnie udajemy się do salki na plebanii, gdzie ma miejsce spotkanie formacyjne / spotkanie biblijne / rozmowy z ciekawymi goścmi / integracja.

Zajrzyj na nasz profil na fb: facebook.pl/duszpasterstwo.adoremus

Adoremus