Koło przyjaciół Radia Maryja

 

 

Koło przyjaciół Radia Maryj jest wspólnotą ludzi, którzy słuchają tego radia i utożsamiają się z wartościami głoszonymi przez Rodzinę Radia Maryja. Naszym zadaniem jest modlitwa za papieża, kapłanów, za naszą ojczyznę, Radio Maryja, telewizję TRWAM oraz inne dzieła związane z rozgłośnią oo. redemptorystów. Jesteśmy również do dyspozycji ks. proboszcza i parafii.

Spotykamy się każdego 13-go dnia miesiąca na Mszy Świętej i różańcu (o godz. 18.00), a później na spotkaniu formacyjnym (Informacja, Formacja, Akcja). Spotkania odbywają się w Zespole Szkół im. ks. Gostyńskiego, przyległej do budynku plebanii. W tym dniu prosimy także o dobrowolne ofiary na rzecz dzieł skupionych wokół dzieł założonych przez o. Tadeusza Rydzyka CSsR.

Poprzez świadectwo życia zachęcamy innych do słuchania Radia Maryja, oglądania TV TRWAM, czytania „Naszego Dziennika” oraz innych tytułów prasy katolickiej.

Opiekun duchowy koła: Ks. Kamil Mielniczuk

Przewodniczący: Tomasz Wanarski

Zastępca: Eugeniusz Bień

Zastępca finansowy: Halina Węgorowska