Kalendarium na 2016 r.

K A L E N D A R I U M  na 2016 r

Pracy Rady Duszpasterskiej Parafii p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Lublinie

2016.01.03   Spotkanie Opłatkowe wszystkich grup działających w Parafii.

2016.01.30   Spotkanie karnawałowe z muzyką i tańcami przy kawie dla Parafian.

2016.04.03   Spotkanie Wielkanocne wszystkich grup działających w Parafii.

2016.06.04   Maksymiliada – parafialne święto rodzin

2016.06.11   IV Rajd Papieski „Śladami Lublina”.

2016.08.14   Odpust Parafialny

2016.08.14 – 16 III Parafialny Festiwal Filmowy.

2016.08.26 – Akt oddania NMP Królowej Polski Parafii św. Maksymiliana M. Kolbego

2016.09.24   Pieczenie ziemniaka - spotkanie Parafian przy ognisku.

2016.10.21-22   Rekolekcje dla członków Rady – wyjazdowe.

2016.11.11    Wieczornica Niepodległościowa 11 Listopada

2016.11.27 – 12.04    JERYCHO  7-mio dniowa modlitwa w intencji Parafian.

2016.12.08    Odpust Parafialny – agapa z udziałem parafian

Terminy spotkań Rady Parafialnej:

I spotkanie     -  2016.01.25 (poniedziałek)

II spotkanie    -  2016.04.11 (poniedziałek)

III spotkanie   -  2016.05.09 (poniedziałek) robocze przed Maksymiliadą.

IV spotkanie   -  2016.06.20 (poniedziałek)

V spotkanie    -  2016.09.05 (poniedziałek)

VI spotkanie   -  2016.11.21 (poniedziałek)

Parafialny DKF:

- ostatnia Niedziela m-ca godz. 19.00

Wieczór Chwały:

- I Niedziela m-ca godz. 19.00(bez lipca i sierpnia)

Msza o uzdrowienie:

- II środa m-ca (bez lipca i sierpnia)

Msza za Ojczyznę z prelekcją zaproszonych Gości:

- 13 dnia każdego miesiąca