Rycerstwo Niepokalanej

mi

 

Rycerstwo Niepokalanej, w skrócie MI, od nazwy łacińskiej Militia Immaculatae powstało 16 października 1917 roku w Rzymie "dla obrony Kościoła w imię Niepokalanej". Założył je polski franciszkanin, który zginął w obozie KL Auschwitz św. Maksymilian Maria Kolbe (1894 - 1941).

 

 


Zgodnie z programem Rycerstwa Niepokalanej założonym przez o. Maksymiliana Kolbego celem Rycerzy Niepokalanej jest:

Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a zwłaszcza masonów oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

 


Warunki:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej Niepokalanych rękach.
2. Wpisać się do księgi Rycerstwa w miejscu, gdzie Rycerstwo Niepokalanej jest założone
3. Nosić Cudowny Medalik.mi logoŚrodki:

1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie.

2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności — co zostawia się gorliwości i roztropności każdego rycerza.

3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika.


Uwaga:

— środki te są tylko zalecane,
— nie obowiązują pod grzechem, choćby najmniejszym; jedynym bodźcem jest miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim połączyć przez Niepokalaną.


Osoby wstępujące w szeregi MI oddają się Niepokalanej, odmawiając akt napisany przez o. Maksymiliana Kolbego:

Akt poświęcenia się Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja (imię i nazwisko) niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.
Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: «Ona zetrze głowę twoją», jako też: «Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie», abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zabłąkanych i obojętnych duszach, a ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski Najsłodszego Serca Jezusowego spływają.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

 

Założyciel Rycerstwa Niepokalanej św. Maksymilian Maria Kolbe zorganizował strukturę Rycerstwa według trzech stopni: MI - 1MI - 2MI - 3.

MI 1 – działa na zasadach ruchu (struktura luźna, mniej sformalizowana), każdy z jego członków stara się realizować ideały i cele Rycerstwa Niepokalanej w sposób indywidualny, stosownie do swoich możliwości, bez przyjmowania jakichś specjalnych zadań czy dodatkowych zobowiązań.

MI 2 – to zorganizowane koła prowadzące formacje swoich członków oraz aktywnie angażujące się w życie Kościoła lokalnego. Podejmując działalność charytatywną i społeczną promują kulturę chrześcijańską. Koła MI posiadają własny zarząd, mają również prawo opracowywać własne programy działania.

MI 3 – stanowią osoby, które pragną całkowicie poświęcić się apostolstwu maryjnemu zgodnemu z ideałem nakreślonym przez św. Maksymiliana. Czynią to min. przez posługę w Niepokalanowach, domach maryjnych i rekolekcyjnych oraz poprzez przynależność do instytutów i zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego o duchowości kolbiańskiej. Uformowani w ten sposób rycerze realizują cel zdobycia każdego człowieka dla Chrystusa przez Niepokalaną.

 


Rycerstwo Niepokalanej w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie

Każdy może przystąpić do MI1 w dowolnym czasie (choć zalecamy święta Maryjne). Wystarczy wypełnić deklarację, odmówić Akt poświęcenia i nosić Cudowny Medalik. W sprawię szczegółów prosimy o kontakt z naszym duszpasterzem - ks. Kamilem Mielniczukiem. Rycerze którzy chcą pogłębiać swoją formację, mogą przystąpić do MI2, spotkania odbywać się będą w każdą 3. sobotę miesiąca.

plakat uniwersalny