Rozpocznij swoją przygodę z harcerstwem!

Zachęcamy rodziców, dzieci i młodzież do zainteresowania się ofertą Skautów Europy, którzy działają w naszej parafii.

Harcerstwo to ruch wychowawczy, który opiera się na pedagogice Baden-Powella. Dzielimy się na gałęzie ze względu na wiek: wilczki (9-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat), a także ze względu na płeć, aby jak najlepiej dostosować pracę do każdej osoby. Dajemy wszystkim młodym ludziom możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Jeśli szukasz niezapomnianych przygód, wspaniałych przyjaźni i zdobycia nowych umiejętności to harcerstwo jest dla Ciebie!

 plakat2021