Chrzest

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w każdą niedzielę o godz. 13.00.

Poprzedza go konferencja chrzcielna w sobotę o godz. 17.00.

Aby ochrzcić dziecko należy zgłosić się do kancelarii (pon. - pt. godz. 8.15-9.00 i 16.00-17.30)
w tygodniu poprzedzającym udzielenie sakramentu. Przynosimy następujące dokumenty:

1.Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

2.Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii

3.Zaświadczenie od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

- uczestniczą w katechizacji (jeśli są w wieku szkolnym)

- ukończyły 16 rok życia

- przyjęły sakrament bierzmowania

- są wierzące i praktykujące

- są w stanie wolnym lub żyją w związku sakramentalnym